Reklamationsvillkor och ångerrätt – Infused Liquid

Reklamationsvillkor och ångerrätt

 GENERELLT

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Northlion AB, infusedliquid.se nedan kallat Bolaget.

 

ÅNGERRÄTT

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.
Om en vara är transportskadad skall Bolaget kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Bolaget återbetala ordersumman.